Прием 1. клас в ОУ „Христо Ботев“

Прием на документи за записване в 1. клас в ОУ „Христо Ботев“ – град Раковски:

  • Онлайн, считано от 01.06.2024 г. до 15.06.2024 г., чрез подаване на ел. формуляр на уч. сайт https://oubotev.bg/
  • На място в училище, считано от 17.06.2024 г. до 18.06.2024 г. вкл. от 14:00 часа до 20:00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

  • Удостоверение за раждане на детето (копие) 
  • Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал)
  • Специфично документи за деца със СОП (ЛКК, Протокол от ТЕЛК) 
  • Медицински картон за извършени имунизации 
  • Комплект документи за прием по образец
  • Лична карта на родител/настойник (при поискване)