Приключи изпълнението на транснационалния проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Приключи изпълнението на транснационалния проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Екипът на „Местна инициативна група Раковски“ приключи изпълнението на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, съгласно подписан административен договор № РД 50-73 от 02.04.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. В продължение на 24 месеца проектът се изпълняваше от четири местни инициативни групи от България с водещ партньор МИГ Раковски и партньори МИГ Сливница Драгоман, МИГ БалчикГенерал Тошево и МИГ Троян, Априлци, Угърчин и четири местни инициативни групи от РумънияМИГ Напока Поролисум, МИГ Асоциация Текучи, МИГ Лидер Бистрица Насауд и МИГ Асоциация “Микрорегион Вайлор Крисурилор Алб ши Негру”. Изпълнението на проекта включваше съвместни дейности по проучване и документация на балканските сирена, избиране на сирена посланици и изготвяне на маркетингова кампания за тяхното промотиране, както и местни дейности, извършвани на територията на всяка местна инициативна група – партньор по проекта.

Местните дейности на територията на МИГ Раковски включваха:

  • Фестивал на сиренето – проведен на 25.06.2022 г., в който взеха участие производители на сирене и млечни продукти от територията на община Раковски и страната, като Ферма Ваневи и Ферма Йовчеви, които са добре познати местни производители, отново зарадваха гостите на събитието с дегустация на невероятно вкусните си сирена и кашкавали, представиха и част от останалите си продукти – кисело мляко, цедено мляко и извара. Присъстващите имаха удоволствието да опитат сирене, произведено от биволско мляко, както и биологично чисти продукти от планински региони, но също и продукцията на Тракийски университет – Стара Загора, които зарадваха местните жители с дегустация на сирене и кашкавал още преди официалното им пускане в търговската мрежа. Атракция предизвикаха демонстрация за традиционно ръчно избиване на масло в бурилка и дегустация на масло и мътеница, организирани от представителна група от с. Момчиловци, както и приготвяне на ръчен кашкавал и сирене от биволско мляко, представено от Заралийска занаятчийска работилница.

  • Издадена книжка с рецепти – „Рецепти с вкус на сирене“, включваща богато илюстрована книга с рецепти, в които основна съставка е бялото саламурено сирене, като всяка една от рецептите е изпълнена от професионален готвач и заснета от екип от фотографи.

  • Издаден „Атлас на сиренето“ – на български и английски език, включващ 80 страници информация за историята, традициите и мястото на сиренето в съвременната култура на здравословно хранене, пътища на сиренето на територията на МИГ Раковски, списък на местните производители на сирене и търговските обекти, в които се предлага продукцията им.

  • Филм за популяризиране на сиренето – в рамките на 30 минути са представени местни производители на сирене и млечни продукти, приготвяне на сирене и кашкавал в домашни условия, както и кадри от проведения „Фестивал на сиренето“ в град Раковски. Mig Rakovski PROJECT Balkansko Sirene 2022 – YouTube

Екипът на МИГ Раковски, експерти по проекта и членове на колективния върховен орган на сдружението взеха участие в следните събития, организирани от партньорите по проекта:

  • Първи международен фестивал на сиренето в град Сливница, организиран от Местна инициативна група Сливница – Драгоман, на който 16 изложители от територията, страната и чужбина представиха своите продукти – сирене, кашкавал и други.

  • Транснационална партньорска среща на територията на МИГ Напока Поролисум, Клуж, Румъния, на която партньорите представиха разработените методологии за реализиране на проучванията, обсъден бе съвместния интернет сайт за проекта и бяха споделени предстоящите събития и дейности.

  • Хепънинг „Кажи сирене! Балканско сирене“, организиран на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево, на който бе представена концепция за пътища на сиренето на територията на миг-а, организирано бе изложение на местни сирена и фермерски продукти.

  • Транснационално партньорско събитие и Фестивал на сиренето, организирани от МИГ Троян, Априлци, Угърчин, на който партньорите по проекта от България и Румъния представиха свършеното до момента и планираха предстоящите съвместни дейности.

  • Втори международен фестивал на сиренето в град Сливница, организиран от Местна инициативна група Сливница – Драгоман – своеобразен завършек на проектните дейности, където партньорите за последен път се срещнаха и имаха възможност да направят равносметка на свършеното.

Екипът на МИГ Раковски изказва сърдечни благодарности на всички, взели участие в изпълнение на проектните дейности и се надява да продължи все така успешно да участва в национални и транснационални проекти за сътрудничество и през новия програмен период.