Призив за пролетно почистване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАКОВСКИ ,

 

На 17.03.2018 г. /събота/ църквата „Пресвето сърце Иисусово“ и Общинска администрация организират пролетно почистване  на града, като призовава всички граждани да се включат в мероприятието.
Нека всеки един от нас излезе и почисти пред дома си, градинката, парка или най-близкия до него тротоар. Събраните чували с отпадъци трябва да бъдат поставяни до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника.

С участието на всеки един от нас в почистването ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност в каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения.

Обръщам се към ръководителите на предприятия, учреждения и фирми да организират своите служители за участие в инициативата, като се организират и почистят прилежащите си територии.
Припомням, че съгласно Наредба №1 на Общински съвет – Раковски задължение на собствениците на имоти и живеещите в сгради в режим на етажна собственост е поддържането в приветлив и естетичен вид на имотите и прилежащите към тях територии /включително тротоарните платна/.
Местата, нуждаещи се от почистване и привеждане в по-добър вид на територията на града не са малко. Ако всички ние се огледаме и проявим инициативност ще ги открием. Нека обединим усилията си и направим по-приветлив града ни. Да направим така, че всеки посетил града ни да остава с прекрасни впечатления и да иска да се върне отново тук.

 

Павел Гуджеров
Кмет на Община Раковски