„ПРОБЛЕМИ – РЕШЕНИЯ“ В СЕЛО МОМИНО СЕЛО

По инициатива на Рангел Матански – Общински съветник от Община Раковски бе проведена среща с жителите на село Момино село, на която присъстваха Председателя на Общински съвет Раковски – Георги Лесов и Кмета на населеното място Никола Стоянов. Целта на срещата бе да се даде отчет за свършеното до момента от проведените през октомври 2015година местни избори, като основен акцент бе даден на това да се чуят проблемите. В телеграфен стил бяха изброени постиженията, сред които – изградена покрита сцена за провеждане на традиционния фолклорен събор на селото, почистени отводнителни канали, ремонтирана тоалетна в читалището, изградена детска площадка, поставени легнали полицаи и др. „Всичко това нямаше да се случи ако не беше изключителната подкрепа на Община Раковски, в лицето на Общинския кмет Павел Гуджеров и Георги Лесов, който днес е сред нас! Мога да отбележа, че въпреки ограничения бюджет, с който разполагаме ни е помагано при всеки възможен случай. В допълнение по-лесно се работи, когато имаме и общински съветник от нашето село – Рангел Матански. Заедно с него успяхме да се преборим за няколко придобивки, сред които е и закритата сцена на центъра“ – отбеляза Никола Стоянов. След кратки приветствени слова от представителите на общинския съвет думата бе дадена на жителите на селото. Първият проблем, който бе поставен бе липсата на транспорт между село Момино село и административния център на общината – град Раковски. Оказа се, че поради не достатъчни приходи единствената линия по този маршрут е закрита преди няколко месеца. Това е огромен проблем за по-възрастното население, което трябва да пътува поне един път седмично до града, за да закупи лекарства, получи административни услуги и др. След няколко проведени разговори от г-н Лесов се оказа, че този проблем повече няма да тормози жителите на село Момино село. От следващата сряда линията ще бъде подновена, като единственото изискване на превозвача е жителите на селото да не ползват нерегламентиран транспорт, а автобуса, за да може да се покриват направените разходи. Последва жалба от жители на ромската махала, че няма къде да строят жилища поради липса на парцели. „Преди време с г-н Гуджеров поехме ангажимент и процедурата е на финалната линия. На последната сесия одобрихме докладна за смяна на статута на подходяща за строеж земя. Единственото, което остава е като се приключи процедурата да закупите желаните от вас парцели на търг и след като построите жилища с необходимите документи ще имате ток и вода. След това остава само да си заплащате и съответните данъци“-отговори Рангел Матански. Последният поставен проблем бе бавното обслужване в пощата на селото. В тази връзка от Георги Лесов бе подчертано, че общината е направила всичко възможно пощите останат да работят по населените места, както и клиентския център на ЕВН да остане в град Раковски, за да може жителите на общината да имат бързо и адекватно обслужване. След бърза проверка се оказа, че проблемът с бавното обслужване се корени в слаба интернет връзка, като за решаването му ще бъдат проведени разговори с представител на „Български пощи“ ЕАД в най-кратки срокове.

5След около час разгорещени разговори жителите на село Момино разбраха, че за Община Раковски всички населени места, без значение от тяхната големина, са еднакво ценени и подкрепяни, за което отправиха и благодарност.