Работа в Израел

Както бе обсъдено на Националното съвещание на 24.06.2016 г. в ЦА на АЗ – София, във връзка с изпълнение на Спогодбата между правителството на Република  България и правителството на Израел за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави и с цел засилване информираността и увеличаване броя на потенциалните кандидати за заетост в Израел преди предстоящото провеждане на практически изпити за професионална пригодност, в периода 08.08 – 12.08.2016 г. Ви изпращаме  клип с български работници на работа в Израел, който да даде повече информация на желаещите за работа там.

Клипът е предоставен от НПО „СЕЛА”- представител в София на Службата за населението и имиграцията към Министерство на вътрешните работи на Д Израел (ПИБА) – партньор на АЗ в изпълнение на Спогодбата.“

В него участва и Велко Драмов от гр.Раковски.