Работна среща по проект „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“

От 3-ти до 6-ти февруари 2017г. Туристически информационен център гр.Брезово взе участие в работна среща в гр.Трявна, съвместно със СУ „Христо Смирненски” гр.Брезово, СОУ „Георги Бенковски” гр.Тетевен и ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ по проект „С поглед в бъдещето – училището има смисъл”.
На срещата присъстваха учители от СУ „Хр.Смирненски” гр.Брезово, учители от СОУ „Георги Бенковски” гр.Тетевен и специалисти от различни направления. Семинара беше организиран от Центъра за приобщаващо образование. Темата бе изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците от 6-ти клас в двете училища по различни направления.
– it-технологии представяни от г-жа Тодорка Глушкова, Диана Плачкова и др.
– социални дейности представяни от г-н Енчо Колев и Антония Стоянова
– ловно стопанство представяно от г-н Стоян Памуков
– туризъм представян от г-н Иван Муевски, Таня Ангелова /учител от СУ „Хр. Смирненски” в Брезово/ и Радню Шопов.

На срещата се представиха природните и културно-исторически забележителности на общините Тетевен и Брезово. Туристически информационен Център към община Брезово представи изложбата на проф.Валерия Фол ”Мегалитните паметници от Сърнена средна гора”. Бяха представени репликите на сребърен тракийски ритон от село Розовец/община Брезово/ и златен пръстен намерен в могила от Брезово.
С огромен интерес участниците в семинара изгледаха филма на д-р Олег Константинов ”Вярност и саможертва” посветен на подвига на Хаджи Димитър.
Семинара протече много ползотворно за всички участващи в него. До края на лятото ще бъдат проведени още няколко мероприятия във връзка с проекта по професионално ориентиране за 6 клас.
Туристически информационен център гр.Брезово продължава обучението на шестокласници избрали направлението туризъм – основни методи за оцеляване в природата, ориентиране в природата, обособяване и маркиране на туристически маршрут и запознаване с философията на туризма.