РИОСВ – Пловдив препоръчва на жителите на Белозем и района да избягват работа на открито и затваряне на прозорците

Информационен център на РИОСВ

Информация до медиите

02.06.2017

 

Във връзка с възникналия пожар и продължаващото измерване на качеството на атмосферния въздух в село Белозем измерените стойности по всички показатели са под нормативно определените с изключение на циановодород. По този показател измерените стойности варират около нормата.

Предвид естеството на горящите материали и метеорологичната прогноза РИОСВ – Пловдив препоръчва днес, 2 юни и следващите няколко дни, да се избягват дейности на открито и затваряне на прозорците на жилищата в Белозем и населените места, разположени на югозапад от него.

На място продължава следенето на качеството на въздуха с мобилна апаратура от експерти на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС.