Рожден Ден На Църквата или Тържеството Петдесетница

Тържеството Петдесетница е денят, когато празнуваме рождения ден на Църквата.

Апостолите, които получили Светия Дух вече без страх тръгнали  да проповядват Божието Слово за спасението.
„След като се извърши делото, за чието осъществяване Бог изпрати Своя Син на земята, в деня на Петдесетница бе изпратен Светият Дух, за да освети веднага Църквата“. Едва тогава „Църквата бе изявена публично пред мнозинството и започна разпространението на Евангелието сред народите чрез проповедта“… (Катехизис на Католическа Църква, номер: 767).