С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Общинска администрация – гр. Раковски уведомява всички земеделски производители и земеделски кооперации на територията на община Раковски за следното:

       Във връзка с констатирани предпоставки за възникване на аварийни ситуации по електропреносната мрежа в областта, е необходимо земеделските производители да предприемат необходимите мерки по превенции и недопускане наличието на найлонови пана по стълбовете в непосредствена близост и по проводниците на електропроводите.

     Тези пана се използват от селскостопанските производители за защита на посевите от слана.

     Моля, за повишено внимание и недопускане на риск от бедствия, които биха могли да компрометират енергийната мрежа намираща се на територията на община Раковски.