Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“

организира информационна среща по Стратегията за водено от общностите местно развитие. Ще бъдат представени следните теми:

– актуализиран индикативен график за прием на проекти за 2017 г.;

– процедура за оценка и подбор на проекти;

– промяна в Стратегията за ВОМР.

Очакваме ви на 28 август 2017 г. в офиса на МИГ-Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 5 от 10:00 ч.

За повече информация потърсете екипа на МИГ-Раковски на тел. 0884 34 64 10 или е-мейл: mig.rakovski@gmail.com