Седмица на пожарната безопасност

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

гр. Раковски, ул. Индустриална тел. 031512005; 031512007-диспечер

 

Рег. № 611 , екз. №…….

31.08.2017 г.

ПРОТОКОЛ

Предвидени за провеждане от РСПБЗН- РАКОВСКИ дейности

по повод „Седмица на пожарната безопасност” от 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г

 

по ред Дейности Място Дата, час, период Ангажирани с провеждане на дейността длъжностни лица
1. Предвидена е широка разгласа на Седмицата за пожарната безопасност с ангажиране на общественото внимание към дейността на органите за пожарна безопасност, ролята и значението на взаимодействието с органите на местната изпълнителна власт и необходимостта от оказване на съдействие от страна на населението при потушаването на възникналите в поземления и горския фонд пожари и засилената превантивна и административно наказателна дейност на органите за ПБЗН. С цел широката разгласа са планувани предавания в местната кабелна телевизия и радио уредби, в които ще се наблегне и на значението на ранното формиране на противопожарната култура на подрастващите и разясняване на статута на МПО, реда и условията за сформирането им и за включването на младежите в тях през новата учебна 2017/2018 г. Община Раковски, Община Брезово, местна кабелна телевизия и радиоуредба. 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г. Началник РСПБЗН Раковски,инспектор ДПК, мл. инспектор ДПК

 

2. Предвижда се разкриване на временна приемна в РСПБЗН за граждани от дежурен н-к ДС за времето от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Дежурни служители в приемната:

 

РСПБЗН Раковски тел.03151 2007 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г. –          11.09.2017 г. – Стоян Георгиев, Н-к ДС

–          12.09.2017 г. – Йосиф Леков, ВСА той и пожарникар

–          13.09.2017 г. – Радко Нановски, Н-к ДС

–          14.09.2017 г. – Радослав Зенков, Н-к ДС

–          15.09.2017 г. – Стоян Георгиев, Н-к ДС

3. Ще се проведе Ден на отворените врати РСПБЗН Раковски 11.09.2017г. 09.00ч. ÷15.00ч.

 

инсп. ДПК,мл. инсп ДПК, Стоян Георгиев, Н-к ДС
4. По случай празника се предвижда да  бъде организиран празничен спортен ден в РСПБЗН-Раковски, като са поканени бивши служители от органите за ПБЗН. РСПБЗН Раковски 13.09.2017г. 09.00ч. ÷15.00ч.

 

Началник РСПБЗН Раковски, бивши служители и граждани.
5. На 12.09.2017 г. в 10.00ч. е планирано да се проведе среща с кмета на общ. Раковски. общ. Раковски. 10.00ч.÷10.30ч. 12.09.2017 г. Началник РСПБЗН Раковски.
6. На 12.09.2017 г. в 11.00ч. ще се  запознаят деца от ОДЗ Детелина и ОДЗ Иглика, с дейността на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” и дейността на РСПБЗН, като ще се представи и противопожарна техника по линия на европейски програми. Поканени са представители на местна кабелна телевизия „Канал М“

 

РСПБЗН Раковски 11.00ч.÷12.00ч. На 12.09.2017 г. –          Началник РСПБЗН, Йосиф Леков, ВСА той и пожарникар

 

7. На 15.09.2017 г. в 16:30 ч. е планирано вечеря със служителите от РСПБЗН – Раковски и бивши служители от органите за ПБЗН.     ЛС при РСПБЗН
Описание, съответстващо на предвидените мероприятия и привличащо интереса на обществото Адрес, тел. за контакт, ел. адреси на сайтове и/или страници в социални мрежи Дата и час на начало и край на провеждане и/или активност на дейността Служители на РСПБЗН;

Представители на местната изпълнителна власт, медиите, партньорски организации, доброволни формирования и др.