Специалисти говорят за превенцията и лечението на зависимости в Раковски

Среща-разговор на тема „Превенция и лечение на зависимостите” се организира на 3 ноември от 11:00 ч. в читалище „св. Св. Кирил и методий“ в Раковски, кв. Генерал Николаево. Поканени за участие са специалистът по зависимости д-р Иван Добринов, психотерапевтът Милена Керефеина и Веселина Божилова – журналист и председател на „Майки срещу дрога“.

Статистиката у нас показва доста тревожни тенденции. През последните години се увеличава употребата на алкохол и наркотици сред подрастващите, спада възрастта на първата употреба. В България все още няма изградени широкообхватни лечебни програми за зависими, както е при терапията на другите хронични болести.

В това отношение е налице явна дискриминация. На територията на Раковски няма изградена система от последователни дейности, както и връзка между структурите, ангажирани с проблема. Нуждата от информационна, консултативна и терапевтична дейност непрекъснато нараства. Хората с подобни проблеми срещат сериозни трудности при ресоциализацията си.

Нашето желание е лечението на зависимите в областта да бъде изведено като приоритет за държавните институции, за да стане възможно тези болни и семействата им да получат добри шансове за оцеляване и възстановяване, казват организаторите на срещата.