„Старши специалист УТТО“ търсят в кметство Белозем, община Раковски

КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ,община Раковски търси да назначи:
„Старши специалист УТТО“ по чл. 67 от КТ на постоянно  място и пълен осем часов работен ден, извършва техническото обслужване на населението в Белозем,Болярино и Чалъкови по график.
Изисквания за длъжността:
-Техническо образование /строителен техникум/
-Работа с компютър
-Добри комуникативни способности
Документите се приемат до 31.01.2017год.в Кметството.