Дирекция „Бюро по труда“

Обучение и заетост за безработни

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ГР.РАКОВСКИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА…


Внимание Работодатели

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- РАКОВСКИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО КОМПОНЕНТ 2 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА…


Дирекция „Бюро по Труда“  град Раковски  проведе първата за 2016 година специализирана трудова борса

На 21 април 2016 година по програма и инициатива на Дирекция „Бюро по труда“ град Раковски беше организирана и проведена първата специализирана трудова борса за…