ТЪРЖЕСТВО TЯЛО И КРЪВ ХРИСТОВИ СЕ ПРОВЕДЕ В ЕНОРИЯ „Пресвето Сърце Исусово“

На 02.06.2024 г.  Енория „Пресвето Сърце Исусовоо“ отпразнува Тържеството на Пресветото Тяло и Кръв Христови.

С този празник се почитаме и се прекланяме пред Тялото Господне и Драгоценната Му Кръв, дадени за спасението на всички хора, претворени в храна и питие, за да поддържаме нашия „живот в Духа“.

Евхаристията е празникът на вярата. Със Своята свещена храна Христос ни предлага средство за безсмъртие и залог за възкресение.

Евхаристията, като непрекъснатото Христово „настояще“, наистина представлява сърцето на Църквата, кулминацията и върха на благоговението пред Бога, както казва самият Христос: „За да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно, – та да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно, както Ние сме едно; Аз съм в тях, и Ти в Мене, за да бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби.“ (Иоан 17, 21-23)

Празникът Corpus Domini, който е един от най-популярните в християнството, се отбелязва с тържествени шествия. В Рим процесията се ръководи от самия папа. Използването на процесия за празника на Тяло и Кръв Христови е въведено от папа Йоан XXII, през 1316 г. Обикновено тържеството се чества в четвъртък след празника на Света Троица в страни, където е ден на официален празник или където не е, то се чества в следващата неделя.