Технически прегледи на земеделска и горска техника в община Раковски

Общинска администрация – гр. Раковски уведомява, всички собственици на земеделска и горска техника, че в изпълнение на чл. 16, ал. 5 от Закон за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (обн. ДВ., бр. 79 от 10 юли 1998 г ., изм. ДВ. бр. 95 от 8 декември 2015 г.) и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба  № 3 от 03.02.2016 г за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника,

на  22.03.2016 г., 23.03.2016 г., 24.03.2016 г., 29.03.2016 г. и 30.03.2016 г. в Община Раковски по график за всяко населено място започва кампанията започва кампания по извършване технически преглед /контрола/ на земеделска и горска техника по следния график:

  1. 03. 2016г.гр. Раковски – кв. Ген. Николаево от 10:00 – 16:30 ч. – фирми и частни лица
  2. 03. 2016 г.–  гр. Раковски – кв. Секирово (База-Петър Инджов) от 10:00 – 16:30 ч. – фирми и частни лица, база Петър Инджов
  3. 03. 2016 г. –   с. Белoзем– по местодомуване от 10:00 – 17:00 ч.- фирми и частни   лица

  с. Чалъкови– по местодомуване от 10:00 – 12:00 ч.- фирми и частни лица

  1. 03. 2016 г. –  с. Стряма– по местодомуване от 11:30 – 15:30 ч. – фирми и частни

с. Момино село – по местодомуване от 10:00 – 11:00 ч. –  фирми и частни лица

 30.03. 2016 г.   – с. Шишманци  – по местодомуване от 10:00 – 15:00 ч.

  с. Болярино – по местодомуване от 10:30 – 12:30 ч.                         

  При извършване на техническите прегледи се представят:

  1. свидетелство за регистрация на техниката;
  2. талон за технически преглед или служебна бележка за спиране от работа от Областна Дирекция “Земеделие”;
  3. квитанция за платена застраховка „Гражданска отговорност“ за самоходната техника и тракторните ремаркета.

 

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ

Кмет на Община Раковски