Ученици от ПГ „Петър Парчевич“ четоха разкази в Дома за стари хора „Резиденция Момино“

Днес, по случай Световния ден на книгата, благодарение на  инициатива на  Веселин Делипетров, Секретар на МКБППМН община Раковски, три момичета от Професионална гимназия „Петър Парчевич“ – град Раковски споделиха с възрастните хора магията на думите на вечните български автори – Николай Хайтов – „Пазачът на овесената нива“ и Елин Пелин – „Ветрената мелница“.

От Резиденция Момино изразиха сърдечни благодарности на Веселин Делипетров за неговата вдъхновяваща инициатива и на Силвия Пантолска 11 клас , Диана Стефанова 8 клас и Ива Ночева 9 клас за тяхната преданост към думата и неподправима енергия!