Ученици пропътуваха хиляди мили без да излизат от класната стая

Учениците от ОУ „Христо Смирненски“ взеха участие в Skype-a-Thon на 29.11.2016 г. като „свързаха“ чрез Skype класната си стая с ученици от Египет. Заедно те играха „Mystery Skype“ – не знаеха едни за други и откъде са. Разполагаха с географски карти, атласи и онлайн източници и имаха задачата да открият държавата на своите приятели.

Условие на играта е въпросите да са такива, че отговорите да са само с „Да“ и „Не“. Учениците на двете държави използваха своята креативност и изпълниха задачата. „От Южното полукълбо ли сте?“, „Вашата държава има ли излаз на океан?“ и други интересни въпроси бяха зададени по време на конферентната връзка.
Skype-a-Thon е събитие, което се организира от Майкрософт и в определените дни 29 и 30.11. класни стаи от целия свят се свързват, за да могат учениците да пропътуват хиляди мили, без да напускат класната си стая.