Учениците превземат властта

Ден на самоуправлението, в който ученици поемат ролята на учители, директор, помощник-директор и счетоводител ще бъде проведен на 14 май в ОУ“Христо Смирненски“. Йосиф Балджийски от 7 клас ще застане начело на образователната институция, а Мария Загорчева от 6 клас ще го подкрепя като пом.-директор. За финансите на училището през този ден ще се грижи Ивета Ружина от 6 клас.