Указателната табела за преименуване на улица с името на Никола Василев е поставена в село Шишманци

Улица №34 в село Шишманци вече се казва  улица „Никола Василев“ по предложение на Костадин Иванов-кмет на селото, който предложи тази идея през месец май по време на редовното заседание на ОБС Раковски.

Никола Василев почина на 98 години през същия месец.Той бе последният жив военен ветеран от общината.

В знак на уважение към неговото дело се преименува улицата, на която той е живял и тя ще носи неговото име.

В тази връзка вече има поставена указателна табела на мястото.