В ЦСРИ с много желание и ентусиазъм развиват кулинарните способности на потребителите

В ЦСРИ с много желание и ентусиазъм развиват кулинарните  способности на потребителите. В повечето случаи майсторството над рецептите са бабите в центъра ,които с наслада предават и показват своите знания. Самата програма по готварство развива техните способности на самостоятелност, концентрация и много голямо колективно отношение към крайната цел. Безопасна работа с електроуреди ,опасни предмети и смесването на хранителните продукти. Разговори върху правилното хранене и полезни здравословни съвети . Не на последно място насладата от крайния резултата и трапезната седянка е едно най -сладките и удовлетворяващи моменти ! Всеки първи ден от седмицата е празник! Празник в кухнята!