Въвеждащо обучение на „Каритас“ Раковски

На 19-ти октомври в гр. Раковски доброволци и сътрудници на Каритас Витания взеха участие във въвеждащото обучение, което се реализира в рамките на Училище на Каритас.
В първата част на обучението лектор бе о. Румен Станев – енорийски свещеник в енория „Св. Михаил Архангел“ и председател на УС на Каритас Витания. Той представи на участниците основите на Каритас, заложени в Евангелието и триизмерната отговорност на Църквата, която се основава на трите важни стълба: Проповядване на Божието слово, Отслужване на Тайнствата и Дякония (Милосърдните дела). Представи също  интересни случки и факти от историята на Църквата, свързани с нейната социална дейност през вековете,като наблегна на това, че Каритас, като част от  Католическата църква, е една специална организация, в чиито основи стои Божията милосърдна любов.
Във втората част на обучението Емануил Паташев – генерален секретар на Каритас България, запозна участниците с историята и същността на организацията. Представи световното семейство на Каритас Интернационалис и моделите на работа, които се използват  по света.
Най-интересни за участниците се откроиха темите „Взаимодействието и структурата на Каритас“ и „Актуални дейности в мрежата на Каритас“.
Благодарение  на лекторите, които отделяйки  от своето ценно време  по интересен и лек начин въведоха доброволците и сътрудниците в същността на това да си част от голямото семейство на Каритас.
dsc_8299-1-300x201 dsc_8329-1-300x201