Виктор Узунов отново е общински съветник

На последната декемврийска сесия Виктор Узунов отново зае мястото си на общински съветник.Той застъпва в редиците на ПП“ГЕРБ“, заменяйки Мария Гиева, която ще изпълнява предишната си длъжност на Изпълнителен директор в Местна инициативна група/МИГ/- Раковски по време на новия програмен период.

Разместването се налага поради предотвратяване на настъпване  на  несъвместимост между едновременното заемане на длъжности и в същото време за спазване на правилника на Общински съвет Раковски и местната група. По изискване на Министерството на земеделието и храните, според което общински съветник не може да бъде и изпълнителен директор, мястото му се заема от следващия в избирателната листа. В случая  на мястото на г-жа Гиева постъпва Виктор Узунов.

Пред колегите си от Общински съвет, Узунов положи клетва и започна отново работа в местния парламент.

За читателите ни припомняме , че Виктор Узунов е родом от град Раковски. По професия, той е спортен журналист и водещ на предаването „Скорост“, което стартира през 1999 год. Първоначално предаването се излъчва по кабелните телевизии в Раковски, Нова Загора и Карнобат, а по- късно след регистрацията му в Министерството на културата се излъчва и в повечето областни и по-малки и добре развити градове.

Узунов бе част от Общински съвет-Раковски и по време на управлението на предходния кмет на общината Иван Антонов.

Мария Гиева сподели, че изборът да се откаже от мястото си на общински съветник и то избран с преференции не е бил труден, защото отново ще бъде в услуга на местната общност чрез работата си. „През този програмен период предизвикателството е по-голямо, тъй като местната инициативна група ще прилага многофондова стратегия с двойно по-голям бюджет. Разширихме обхвата на проектите и допустимите получатели на финансова помощ. Ще бъдем в помощ не само на общината, читалищата и местния бизнес, но и на всички уязвими групи, които имат най-големи нужди от услуги.“ Гиева сподели, че са изградили прекрасна работна атмосфера в групата на ГЕРБ в местния парламент, която играе важна роля при вземането на решения. Контактите й с ръководството на общината Павел Гуджеров и Георги Лесов, който е и председател на управителния съвет на МИГ продължават, тъй като предстои спешна работа по проекти за реконструкция на улици и площади.