Започна кандидатстването за 8 клас

Днес започна кандидатстването за гимназиите след 7 клас. Учениците и родителите имат три дни за целта – от 8 до 23:59 ч. на 10 юли, като времето за подаване на кандидатурите е 30 минути.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класирането е само по електронен път. Това може да стане: без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва седми клас през профила на ученика в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище (т.нар. училище гнездо), определено от началника на РУО-София-град, в рамките на работния ден.

Учениците имат персонален профил в електронната платформа и индивидуален код за достъп За кандидатстване в професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Задължително е то да се представи при записването.

Цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуването и класирането. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявлението за участието в първия етап на класирането, поясняват от РУО.

Днес в социалните мрежи се появиха оплаквания, че при подредбата на желанията паралелките излизат по два пъти. После обаче родителите посочиха, че проблемът е бил отстранен.

Резултатите от първото класиране ще са ясни на 12 юли.