Започна курс по компютърна грамотност за възрастни хора в село Свежен

В читалището на село Свежен започна  курс по Компютърна грамотност за възрастни хора. Интереса е надминал всички очаквания. Тъй като заниманието  е почти индивидуално (в културния дом разполагат само с два лаптопа), обучението се провежда два пъти в седмицата от 08:30 до към 15:00 часа.

 Въпреки първоначалните трудности всички участници са много доволни. 

След като се научат и придобият умения всички  близки и роднини ще могат да се свързват по “Skype” или „Facebook” всеки четвъртък когато заедно с традиционната седянка на разположение ще бъдат и компютрите. 

Съвсем скоро ще се увеличи и групата четяща  информационната страница на селото  във Facebook, а близките трябва да се замислят какви да бъдат коледните подаръци на майки, баби и т.н. Ако има някой които по една или друга причина не се е записал, в курса по нататък ще имат възможност след приключване на текущия  да получат възможност за участие. Според кмета Христо Енков  това е още една стъпка за повишаване жизненият стандарт на възрастните хора  в Свежен.

Той благодари на  читалищното ръководство за положения  труд и усилие.