Засилен интерес към специалност „Растителна защита” и отлив от направление животновъдство отчита Аграрният университет

На фона на това, което се случва с фермерите, младежите не искат да рискуват, обясни ректорът проф. Христина Янчева. Затова все още във висшето учебно заведение има свободни места в специалностите зооинженерство и лозаро-градинарство. Изцяло са заети бройките по екология, икономика и растителна защита. В останалите специалности има единични свободни места. Като цяло вузът е попълнил 80% от заявената държавна поръчка, което е съотносимо с миналата година.

Във вуза има дежурни служители, които продължават да записват студенти, които отговарят на условията. Всеки ден идват по няколко, очаква се това да продължи и след поправката на матурите. Документи ще се приемат до 15 септември, а академичната година ще стартира на 17 септември.