„ЖИВОТЪТ НА ЕДИН ЩЪРКЕЛ“

Детско онлайн списание „Щъркел“, ОУ „Гео Милев“ и Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“от  европейското село на Белия щъркел – с. Белозем и Федерация на природозащитни сдружения  „Зелени Балкани“

 обявяват

НАЦИОНАЛЕН  УЧЕНИЧЕСКИ  КОНКУРС

за словесно творчество (стихотворение, легенда, приказка, разказ, есе),  рисунка и фотография

на тема:

„Животът на един щъркел“

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 18 годишна възраст.

Провежда в три възрастови групи:

·         Първа група: от 5 до 9 години

·         Втора групаот 10 до 14 години

·         Трета група: от 15 до 18 години

Краен срок: 1 май 2018 г.

Награди:

Три големи награди в трите категории: словесно изкуство, рисунка и фотография: участие на победителите в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с.Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Награда за всички участници – публикация на изпратените творби в сп. „Щъркел“ и представяне на авторите.

Специални награди, осигурени от сп. „Щъркел“, ОУ „Гео Милев” с. Белозем, Католическа църква „ Свети Франциск от Асизи” и Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2018 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем и в сайта на Детското онлайн списание „Щъркел“.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

·        Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman – 12. Апликационни форми, попълнени ръкописно, няма да бъдат зачитани.

http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2018/03/01-Апликационна-форма.docx

·         Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;

http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2018/03/02-Декларация-за-съгласие-родители.docx

·   Творбата на участника (в word или jpg.) – на мейл адреса на сп. „Щъркел“ –  newspaperstorks@gmail.com.

·         Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”.

·         5 любими снимки на участника, необходими за представянето му в списание „Щъркел“ (jpg. или png.) Регламентът може да изтеглите от тук:

http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2018/03/03-РЕГЛАМЕНТ.docx

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева, тел.: 0877 85 77 33, e-mail: newspaperstorks@gmail.com

Диана Генова, тел.: 0894 67 48 06, e-mail: oubelozem@abv.bg

Успех!

Социален проект „Щъркелите”  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.eeagrants.org |  www.ngogrants.bg