януари 2022

Проект „Съхраняване на местната идентичност на Община Раковски“ – цели и постигнати резултати

  Проект „Съхраняване на местната идентичност на Община Раковски“ е финансиран по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното…


ПОКАНА

  СНЦ „Клуб за креативно развитие“ организира конференция за представяне на книгата „Раковски – крепост на българската вяра“, популяризираща нематериалното културно наследство и проекта на…