Общински съветници от ПП ГЕРБ – Раковски засадиха дръвчета в село Белозем

Общинските съветници от ПП ГЕРБ – Раковски продължават с добрите си инициативи. След като миналата седмица представителите на местния парламент поставиха футболни вратички в два…ОбявиПроцедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“