Непълнолетният откраднал кола от село Шишманци отива във възпитателно училище – интернат

Непълнолетното момче, което на 29 ноември открадна лек автомобил, след което катастрофира с него на магистрала Тракия ще бъде изпратено във възпитателно училище-интернат. Мярката е…


ОбявиПроцедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“