ОБЯВА

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ОБЯВА

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, Ви кани на редица информационни срещи на тема: „Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР“, които ще се проведат в периода 13.12.2019 г. – 19.12.2019 г., на територията на двете общини – Брезово и Братя Даскалови, както следва:

13.12.2019 г. в гр. Брезово, общ. Брезово – Заседателна зала, от 10:30 часа;

13.12.2019 г. в с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови – Ритуална зала, от 10:30 часа;

16.12.2019 г. в с. Оризово, общ. Братя Даскалови, в сградата на кметството, от 10:00 часа;

16.12.2019 г. в с. Стрелци, общ. Брезово – Клуб на пенсионера, от 10:00 часа;

16.12.2019 г. в с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, НЧ „Христо Ботев“, от 14:30 часа;

17.12.2019 г. в с. Чехларе, общ. Брезово, стола на кооперацията в сградата на кметството, от 10:00 часа;

17.12.2019 г. в с. Мирово, общ. Братя Даскалови, НЧ „Отец Паисий – 1928“, от 10:00 часа;

19.12.2019 г. в с. Бабек, общ. Брезово, клуб на пенсионера, от 10:00 часа