2035 лв.е сумата събрана за Пламен по време на благотворителното театрално представление

Събраната сума от благотворителната театрална  постановка
„В ПОМОЩ НА ПЛАМЕН“ озаглавена “  „Кафе чисто или с цианкалий“която  представиха артистите на НЧ“Св.Св.Кирил и Методий-гр.Раковски-1908г“ на 31.03. възлиза на 2035лв.
Великденският концерт на Читалището, също ще бъде с благотворителна кауза.
Поклон пред всички,които помагат за едно добро дело-да спасим човешки живот!Благодарим Ви!