Днес католическият свят празнува Света Троица Отец, Син и Свети Дух

Днес католическият свят празнува Света Троица Отец, Син и Свети Дух.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, на Бога, който е, който е бил и който иде! Амин.