График за приемните дни на Председателя на Общински съвет –Раковски по населени места за месец Септември

07.09.2017г. – с. Шишманци от 10:00 – 12:00 ч.

08.09.2017 г. – с. Болярино от 09:00 – 12:00 ч.

08.09.2017 г. – с. Чалъкови от 13:00 – 15:00 ч.