Коледно настроение в с. Момино село

 Децата от ОУ „Отец Паисий“, с. Стряма, под ръководството на Кремена Матанска и Петко Лесов изнесоха програма с коледни песни и пресъздадоха български традиции в проведено в сградата на НЧ “Петко Мандаджиев-1928” тържество. Самите жители на селото бяха организирани от председателката на Читалището Василка Шкодрова, която ги поздрави с настъпващите празници в самото начало на програмата. Благодарност от нея за ползотворната съвместна работа бе отправена към представителя в местния парламент на с. Момино село – Рангел Матански, който не пропуска да подкрепи всяко организирано от жителите на Момино село събитие. „Да сте живи, здрави и дълги години да се събираме по щастливи поводи като днешния. Благодарение на хора като вас и прекрасните деца от с. Стряма, които са днес сред нас, българските традиции са още живи и продължават да ни сплотяват като народ“, поздрави присъстващите г-н Матански. Специален гост на тържеството бе Председателят на Общински съвет Раковски -Георги Лесов и тъй-като бе първия преминал прага на читалището на Игнажден се превърна в „Полазник“. Според традицията предстоящата годината се определя по Полазника, а тя да бъде плодородна и „късметлийска“ пожела г-н Лесов на Моминци. В края на тържеството представителите на общински съвет наградиха децата за положените от тях старания и им пожелаха да продължават да бъдат отговорни за духовното развитие на Община Раковски.