Конкурс за участници по два международни проекта обяви ръководството на ОУ Христо Смирненски

Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски обявява конкурс за избор на участници /ученици/ за участие в краткосрочен обмен по два от международните проекти, по които работи в момента, съфинансирани по програма „Еразъм +“ както следва:
По проект „ CAPs – Children As Philosophers“  с координатор Language Education and Partnership, Великобритания  –  5 ученици от V и VI клас. Мобилността ще бъде в периода 03.06. – 09.06.2018 г. в Northampton.
УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР:  ТУК
По проект  „Feel the Four Seasons beyond the Walls“  с координатор 24th Primary School, Волос, Гърция –  8 ученици от V клас  /4 ученици в Хърватска и 4 ученици в Турция/. Мобилността в Хърватска ще бъде в периода 13.05. – 19.05.2018 г., а в Турция през декември 2018 г.
УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР: ТУК