Лазарки пеят за благоденствие в село Белозем

 
 

В събота в седмицата преди Великден православната църква отбелязва възкресението на Свети Лазар. Във фолклорната традицията празникът е свързан с ритуала Лазаруване, който все още е съхранен на много места в страната. Младите момичета, лазарките, обикалят от къща на къща и изпълняват ритуал за любов и женитба .Счита се ,че къща посетена от лазарки е щастлива и благословена.

Лазаровден се свързва с откъсването на зелени върбови клонки, които да красят вратите на Цветница. На този ден се изпълнява и обичаят лазаруване. Девойките, които участват в него са най-очакваните гости във всеки дом. Момичетата в село Белозем обикалят с цветя и пеят песни по къщите за всеки член на семейството, за любов и за сватби. Стопанката ги дарява с яйца, символ на живота. Подготовката за празника започва доста по-рано. Момичетата се събират да учат песни, стихотворения, хора и ръченица. Тогава си избират и водачка. Всяка година се приемат нови момичета, които да съхранят традицията.