Лазаруване в село Стряма

За втора поредна година лазарки обикаляха къщите от с .Стряма ден преди Цветница.Те пееха за здраве и берекет, за моми и момци.С радост и много вълнение лазарките бяха посрещани навсякъде.Около 50 обекта  от селото се бяха записали за посещение и лазаруване.По тази причина момичетата от   ДТС“Стрямалийче“ още от ранни зори започнаха своите визити по домовете на хората.

Стопаните на къщите и фирмите  се радваха и  посрещаха гостенките с похвала ,че участват във възобновяването на  обичая Лазаруване.

Изпращайки ги им пожелаха догодина отново да им гостуват.