Литургия за възпоменаване на Тайната Вечеря

От.Ярослав Бабик: ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК – ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ .Тази вечер сме тук, в църквата, за да участваме във възпоменанието на едно от най-важните събития в историята на Спасението на цялото човечество, и с това поставяме началото на Великденското тридневие преди Възкресение, което заедно с празника е самото сърце на литургичната година. Днес си припомняме последната вечеря на Исус с учениците му, Тайната вечеря по време на празника Пасха, на която Богът на неугасващия живот установява тайнството Евхаристия и провъзгласява Новия завет. Евреите празнуват Пасха, спомняйки си за времето на техния четиридесетгодишен преход през пустинята, водени от Моисей, времето на изхода от египетското робство и влизането в Обетованата земя. И така празникът Пасха се превръща в празник на радостта, на прехода от робството към свободата и от глада в пустинята към богатството, изобилието и плодородието на Новата земя. От самото сътворяване на света Бог действа за наше Спасение. Когато Бог преминава през Египет, Той поразява първородните рожби на египтяните, пощадявайки еврейските деца като знак за помилване на греховете. В знак на покорство и като свидетелство за вярата и избавлението всеки дом принася жертвено агне. Затова този празник е толкова важен и затова Исус установява тайнството Евхаристия и Свещенството точно на този ден по време на Тайната вечеря. Пасхалното агне се превръща в предобраза на Христа. Исус е Новозаветният Агнец, истинският Избавител, а кръвта Му се пролива за опрощение на нашите грехове. Тази вечер и всеки един ден от годината, когато ние сме тук, за да участваме в Евхаристията, ние идваме да коленичим пред Христовата свята жертва и да продължим да възпоменаваме Господната вечеря, страданията, смъртта и Възкресението, потвърждавайки, че приемаме Неговото завещание и заръка. Неговото Тяло e храна за душите ни, Небесният Хляб на Спасението, чрез който ние принадлежим на Бога и се превръщаме в неделима част от необятния рай във вечността!