Математическо състезание „Това го знае всяко дете“

Уважаеми родители и бъдещи първокласници,

ОУ „Христо Смирненски“ обявява математическо състезание „Това го знае всяко дете“ за децата от подготвителните групи на детските учебни заведения на територията на община Раковски.
Състезанието ще се проведе на  02.06.2018г.  /събота/, от 09:00 часа  в ОУ „Христо Смирненски“
Време за работа: 40 минути

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
Децата носят химикалка със син цвят, обикновен черен молив и цветни моливи.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
На 12.06.2018 г. на сайта на училището

НАГРАЖДАВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ НА I, II и III МЯСТО:
На 18.06.2018г. от 09:00 часа в сградата на училището

Без такса за участие

Заявки за участие се приемат онлайн чрез попълване на електронен формуляр – ТУК
Срок: 21.05.2018 г.

Докато децата решават математически тест, родителите ще имат възможност за включване в тренинг „Електронни ресурси в помощ на обучението“. Желаещите родители да отбележат това в същата форма.

За информация: 03151/2246, 0897983175