Министъра на „Околната среда и водите“ открива обект в Раковски

Лично Министър Василева ще гостува в град Раковски за откриване на приключения обект: „Саниране и повишаване на енергийната ефективност на НЧ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Раковски.

Събитието ще се състои на 9-ти декември 2016 г. /петък/от 16.30 ч.

         Обекта е изпълнен по проект финансиран от „Национален доверителен еко фонд“ и е на стойност 304 686, 80 лв.

         „На всяко състезание на което отиват нашите самодейци, те се връщат с медал. На предходната сесия на общински съвет връчихме и дипломи за „Маестро“ и „цялостен принос“ на Лилия Станчева и Велизар Василев. Все повече млади таланти се включват в редиците на самодейците и поради тези и още други причини и сега и занапред ще подпомагаме по всякакъв начин НЧ „Св.Св. Кирил и Методиий“ -1930. Благодаря им, че ги има и че съхраняват българския дух и традиции“ – коментира кмета Гуджеров по повод на успешно направената инвестиция.

         Припомняме, че посредством Министерство на „Околната среда и водите“ и ПУДООС започна и изпълнението на проекта за канализационна мрежа на кв.Парчевич, както бяха финансирани и изграждането на четири нови парка в Шишманци, Стряма, Чалъкови и Раковски. На събитието се очаква да присъства и г-жа Камелия Георгиева – Изпълнителен Директор на Националния доверителен екофонд.

         Място на провеждане на събитието: центъра на кв. Ген. Николаево- пред читалището.