Младен Шишков: Бюрократичните пречки пред гражданите трябва да бъдат премахнати

Бремето да обикаляш от институция на институция трябва да бъде свалено от гражданите и бизнеса. Разрешителните режими трябва да бъдат опростени до степен, която да не натоварва хората със загуба на време, грижейки се за издаването на определен документ. В момента, за да получим определено разрешително или декларация се налага да преминем през редица държавни и общински институции. Общината изисква документ от НАП /НОИ/, те от своя страна изискват актуално състояние, от там отново се връщаме в общината и така влизаме в един омагьосан кръг.

Процедурите по смяна на предназначението на земеделски земи са толкова тромави и продължителни, че много често инвестиционното намерение губи своята тежест или смисъл много преди инвеститора да получи реална възможност да строи. Необходимите документи от  енергоразпределителните дружества, ВиК, РИОСВ, Министерството на земеделието понякога се забавят ненужно дълго, а честата причина е необвързаността между отделните институции. Вместо да се стимулира бизнеса, в момента се прави всичко възможно да бъде възпрепятстван. Като се отчете фактът, че понякога попадаме на недружелюбен служител, който се занимава с всичко останало, но не и да извърши необходимата административна услуга, човек остава с усещането, че е достигнал до задънена улица. Всичко това изключително много демотивира гражданите.

Време е тази тежест да бъде премахната. Бюрокрацията трябва да бъде прехвърлена от хората към администрацията. Въвеждането на мълчаливото съгласие ще ограничи безкрайното чакане за издаването на уведомителен документ. Обслужването на „едно гише“ ще промени рязко инвестиционният климат. Въвеждането на електронните услуги в ерата на информационните технологии е повече от наложително. Ангажиментите на бизнеса ще бъдат насочени единствено към грижата за производствените проблеми, ще се намалят разходите на предприятията и ще се създаде предпоставка за увеличение на възнагражденията на служителите. Това ще бъде огромна крачка напред и с борбата с корупцията. Колкото по-малък достъп имат гражданите до администрацията, толкова повече се премахват условията за злоупотреби. Качеството на административните услуги ще бъде осезаемо завишено.