Велика събота – пасхалното бдение

Велика събота - пасхално бдениеВелика събота - пасхално бдение

На велика събота във всички католически храмове ще започне великото пасхално бдение. Накрая, Велика Събота, денят на мълчанието на Бог. „Това трябва да е ден на мълчание, и трябва да направим всичко този ден за нас да бъде ден на мълчание, както беше по онова време: ден на мълчанието на Бог“.
Положен в гроба, Исус споделя с цялото човечество драмата на смъртта. „Това е една тишина, която говори и изразява любовта като солидарност с изоставените, които Синът Божий достига, изпълвайки празнотата, която само безкрайното Божие милосърдие може да запълни. Бог мълчи, но от любов. В този ден любовта – онази мълчалива любов – се превръща в очакване на живота във възкресението. Нека помислим, Велика събота: ще ни е от полза да се замислим за мълчанието на Дева Мария, „вярващата“, която в тишина бе в очакване на Възкресението. Да се замислим как Дева Мария е преживяла онази Велика събота; в очакване. Любовта не се съмнява, а се надява в думите на Господ, за да стане видима и засияе в деня на Пасхата“.