НАД 30 000 ПАТИЦИ СА УБИТИ В ОБЩИНА РАКОВСКИ

Два са важните въпроса:

  • Как ще се процедира с фермите в които птиците не са засегнати от болестта?
  • Ще бъдат ли обезщетени стопаните, чиито птици са умъртвени?

Това бяха въпросите, които Кмета на Община Раковски повдигна на провелото се във вторник спешно заседание на епизоотичната комисия в областна администрация.

Проблема е изключително сериозен този сектор осигурява поминъка на много хора. Изключително важно е да се реши как ще се процедира с фермите, в които има здрави животни изхранването на птиците на ден според различните бройки във фермите варира от 3 000лв. до 20 000лв., изключително фатално би било, ако след отглеждане на готова продукция на стопаните не им бъде разрешено да ги транспортират до кланница. Говорим за стотици хиляди левове загуби.

Д-р Янков Директора на Областна дирекция „Безопастност на храните“ отговори, че обезщетения ще бъдат изплащани, но не можа да се ангажира с конкретен размер. Колкото до функциониращите ферми указанията бяха, че към всяка ферма ще има индивидуален подход. Животните ще бъдат изследвани ще бъдат вземани проби, които и след лабораторните анализи ще се реши как да се процедира.

Ситуацията към момента е следната – умървени са над 40 000 патици на територията на община Раковски, вследствие на заразяване от причи грип.

Близките места в които са регистрирани огнища на заболяването Инфлуенца освен гр.Раковски са с.Белозем, с. Момино село, с.Калековец, с.Пъдарско и с.Трилисник. Поради високата концентрация на промишлени птицевъдни обекти на територията на областта, за да бъде максимално ограничено заболяването е взето решение за умъртвяване по хуманен начин на всички птици във ферми, в които липсват въведени мерки за биосигурност. На територията на Област Пловдив предстои да бъдат умъртвени около 90 000 птици.

Хората, които имат достъп или контакт със заразени птици трябва да предприемат съответни мерки за индивидуална защита, както и профилактично лечение с противогрипни препарати, след консултация с личен лекар. Забравява се достъпът до заразени птици на хора, които са болни от грип или се намират в предгрипно състояние, за да се предотврати комбинация с Инфлуенца.

Въведен е контролно-пропусквателен режим на всички превозни средства в 3-километрова предпазна зона около фермите с наличие на птичи грип, със съдействие на МВР, ДАНС, областната управа.