Община Раковски, детска градина и училище с одобрени проекти за чиста околна среда

Община Раковски, ДГ „Първи юни“ и ОУ“Хр.Ботев“ получават финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за реализация на проекти с екологична насоченост. Проектите са номинирани в Националния конкурс на Предприятието „За чиста околна среда“ за 2018 г.

Средствата по проекта с име“ Реновиране на участък от зона за отдих“ са на стойност 10 000 лв. С тях общината ще облагорадява съществуващия парк на ул.“Петър Богдан“ в кв.Секирово. Дейностите, които ще бъдат реализирани са обособяване зони за игри и отдих, затревяване, зацветяване и залесяване , пейки и кошчета за отпадъци, доставка и монтаж на съоръжения за детска игра и спорт пригодени за хора в неравностойно положение и с физически увреждания.

Тъй като средствата са недостатъчни, за да придобие парка завършен вид, община Раковски ще направи това с местни средства извън проекта. Предвидената сума от общинският бюджет е 15 000лв., от тях около 7000 лв. за бордюри и тротоари, а останалата сума за люлки, въртележки и катерушки.

Проектът на ДГ“Първи юни“ ”Обичам природата- и аз участвам “включва благоустрояване двора на детската градина с детско влакче и игрови съоръжения. Той е на стойност 5 000 лв , а идеята е насочена към обогатяването на двора, чрез което ще се допринесе възпитанието на екологична култура  да стане  един достъпен, забавен и желан от децата процес.

В ОУ“Хр.Ботев“ ще правят релефна карта на България на фасадата на сградата. Проектът се казва“Училище на радостта“ и е на стойност 5000 лв. Неговата цел е да възпитава децата в любов към природата и родния край.