ОБЩИНА РАКОВСКИ СРЕД ПРЕТЕНДЕНТИТЕ НА КОНКУРСА „ЕКООБЩИНА“

Община Раковски участва във второто издание на конкурса „Екообщина“ в  категорията „Енергийна ефективност на сградите”, като критериите за участие са за  община с население под 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на енергийната ефективност на сградите и  с население над 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на енергийната ефективност на сградите.

Инициативата се организира от Посолството на Франция в България. Целта е да насърчи устойчивото развитие на българските общини в няколко области.К онкурсът е платформа, която за втора година ще популяризира постиженията на българските общини в категориите: „Устойчиво управление на водите“, „Устойчиво управление на отпадъците“, „Устойчива градска мобилност“ и „Енергийна ефективност на сградите“.

Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, тъй като  сградите заемат първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспорта. Сградният фонд включва не само промишлените обекти, но и домакинствата и търговските обекти. Общините имат ключова роля със своето пряко управление на обществения сграден и стимулите, които въвеждат, за да насърчат предприятията и гражданите, на нивото на отделния жител, да инвестират в подобряването на енергийната ефективност на частния сграден фонд.

В началото на октомври ще  бъдат отличени добрите практики и опитът на онези общини, които полагат системни усилия за постигане на високи екологични цели и ще се даде възможност на една община лауреат от издание 2016 на конкурса да представи инвестициите и добрите практики, които е развила, както и да сподели получения опит благодарение на учебното си посещение във Франция.

Община Раковски се възползва успешно  от  Програмата за енергийна ефективност, както и от други програми, финансирани от Националния доверителен екофонд. В предходния мандат на местната управа  са санирани всички училища и детски градини на  територия на общината, наброявайки общо 14 обекта. Като най-общо в дейностите на проекта бяха включени топлоизолация на стени, подове и тавани, подмяна на котелни инсталации, подмяна на отоплителната инсталация, подмяна на дограма, ремонт на покриви, подмяна на осветлението с енергоефективно, инсталация на гръмоотводи, внедряване на възобновяеми енергийни източници, слънчеви панели заедно с бойлери за топла вода и други. Общата стойност на договора по проект: „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие“ бе 5 523 462,67 лв.

“ Красивото читалище в центъра на Раковски изглеждаше по много различен начин, преди да го реновираме. С 400 хиляди направихме пълно саниране, подменихме дограмата, нов покрив. Кандидатстваме за сградата на общината и на още едно читалище. По Програмата за енергийна ефективност имаме четири обекта – блоковете в Раковски и един в Шишманци.“- коментира общинският кмет Павел Гуджеров.

Санирането на блоковете в община Раковски продължава, а стартът  бе даден през март тази година.  Проектът е изцяло финансиран от Националния бюджет, като общата стойност е  1 137 120лв.

Успоредно с ремонтните дейности  по санирането , на готовите лицеви части на жилищните блокове грейна лика на Г.С. Раковски и герба на общината.