Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ в действие: За 30 работни дни 1.5 километра асфалт

Служителите на ОП“Благоустрояване и превенция“ изобщо не си поплюват. За по-малко от два месеца успяха да асфалтират километър и половина улична мрежа. Предприятието ефективно започна работа към средата на месец март, веднага след като интензивните валежи намаляха и метеорологичните условия позволиха стартирането на ремонтите. За краткото време общинското предприятие успя да положи вторият пласт 4-сантиметрова асфалтова настилка на отсечката до градския стадион свързваща двата квартала на Раковски – кв.Секирово и кв.Ген.Николаево. Пътният участък е с дължина 350 м. от общо 1900 кв.м.

В края на миналият месец започна ремонта на улиците „Люлин“, „Златю Бояджиев“ и „Перник“. Те са с обща дължина около 1300 м.Първите две вече са напълно готови и почистени от строителните отпадъци , а ул.“Перник“ е на етап първи пласт асфалтополагане. От предприятието увериха , че до края на май ако времето е благосклонно ще бъде завършена .

Успоредно с приоритетното ремонтиране и изграждане на уличната инфраструктура, бе монтирано и осветление в централния градски парк между двата големи квартала на Раковски.

В момента цялата строително- монтажна техника е ситуирана на улиците „Ягода“ и „Цанко Церковски“. Те са с обща дължина около 1 километър. „Ягода“ ще бъде само асфалтирана, докато „Цанко Церковски“ ще бъде цялостно ремонтирана с бордюри, тротоари и подходи към гаражите на живущите там.

“ До краят на юни двете улици ще са напълно готови. Единственото, което може да ни попречи да не ги изпълним в срок е времето. Чакат ни в другите населени места от общината Белозем, Стряма и Чалъкови , затова работим на пълни обороти.“- кометинра директора на ОП“Благоустрояване и превенция“ Петър Антонов.

„Доволен съм от директорът на предприятието Петър Антонов, той постига завидни резултати. Започнахме да работим в края на март – началото на април заради многото дъждове, а вече можем да се похвалим с три асфалтирани улици, които са около 1,5 км. Към момента служителите на предприятието са 15, като то пое и поддържането на уличното осветление с наша собствена вишка и назначен служител. В момента е започната и ул. „Цанко Церковски”, която ще бъде тежък обект, тъй като там изкопите стигат на места до метър. „- обясни кмета Павел Гуджеров.

Общинският кмет сподели още , че след не малко закъснение Община Раковски е подписала договор с Фонд „Земеделие за финансиране изграждането на 4 улици в гр.Раковски, кв.Ген.Николаево. Улиците са „Васил Петлешков”, „Стефан Стамболов“, „“ и „Котел“. Ще бъдат изградени общо 16 642 кв.м асфалтова настилка и 13 733 кв.м тротоарна настилка. Предстои процедура за избор на изпълнител и с малко късмет до 3-4 месеца ще започне и реалната работа на терен. Стойноста на проекта е 1 791 560 лв.