Първата среща на екипите, издаващи училищни вестници

На 02.06.2017 г. в Столична община се проведе Първата среща на екипите, издаващи училищни вестници по Проекта на Ученическия парламент на СГСАГ- „Училищният вестник – гласът на младите“.  Uчилищniq  вестник „Междучасие“ беше представен от Кейти Петкова и Никол Шопова от ОУ“Христо Смирненски“  Те разказаха накратко за историята на вестника, успехите му, известни личности, които са били интервюирани. На 14.06 други ученици от екипа ще присъстват на обучение в Столична библиотека, което ще подобри техните умения и компетентности в професията на журналиста. По покана на г-н Младен Шишков учениците ни имаха възможност да посетят сградата на Народното събрание, да влезнат в пленарна зала и да присъстват на парламентарен контрол.