ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГР. РАКОВСКИ

На 15.09. (сутринта) удари първият училищен звънец във всички учебни заведения на община Раковски. Този ден е особено вълнуващ за малките първокласници, които прекрачват прага на училището за първи път, но не по-малко и за техните родители. Празнично настроение изпълваше двора на ОУ“Христо Ботев“, където с издигане знамето на училището и химна на република България, започна тържественото откриване на новата учебна година.По-големите ученици заедно с първокласниците поздравиха с тематични песни и стихотворения всички присъстващи учители и гости в този ден.

Заместник-кметът Йовко Романов, отправи поздравителен адрес от името на кмета Гуджеров и общинска администрация. След това благослов към начинанието и молитва за успех, направи От. Румен Станев-енорийски свещеник от енория“Свети Михаил Архангел“. Специално обръщение към учениците и поздрав чухме от директорката Кремена Алексиева, която би и първия звънец за начало на учебните занятия. Началните учителки заедно с по-големите ученици посрещайки първокласниците с хляб и сол ги въведоха в класните им стаи. Там се проведоха и първите открити уроци в присъствието на родителите. Те включваха въведение към учебния процес, както и първоначално опознаване на новата среда.