Поздравителен адрес 40-години община Раковски

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От името на общинската администрация на Раковски и лично от мое име имам честта и удоволствието да се обърна към всички вас и да ви поздравя с 40-та годишнина от обявяването на Раковски за община.
Посрещаме с вълнение празника на нашата община , който отразява всички нас, с нашето многообразие, емоции, действия. За да имаме основание да се поздравим в този ден, нашите предшественици са работели така, че общината да я има, да расте, поверена на нас техните наследници. Сега е наш ред да съграждаме, да развиваме и подреждаме общината , в която сме родени или сме избрали, за да създадем дом и семейство. Защото най-голямото богатство на общината ни са хората – трудолюбиви и гостоприемни, толерантни.
Благодаря на всички, които обичат община Раковски и с воля, надежда и с труда си допринасят за нейното развитие и просперитет. Убеден съм, че благодарение на съвместните усилия на общинската администрация , общинския съвет, институциите, бизнеса и на енергията, инициативността и волята на гражданите, ще постигнем по-добро бъдеще и ще продължим да отстояваме авторитета и доброто име на Община Раковски .
Изразявам признателност и уважение и към всички вас – днешните раковчани, които по различни начини помагате за утвърждаването на Раковски , като красива и съвременнна българска община! И нека винаги помним, че съдбата на Раковски всякога трябва да ни интересува, да е близка до нашите сърца, защото съдбата на общината е наша отговорност и наша съдба!
Нека с достойнство пазим и предаваме на идните поколения традициите и изконните български добродетели, единни и мъдри при решаване на проблемите на общината. Заедно да работим за развитието й и за превръщането й в желано място за нашите деца, нашите партньори, туристите и гостите на община Раковски.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На всички Вас и на гостите на община Раковски , от все сърце пожелавам здраве, щастие, успехи във всичко, към което се стремите и много нови благодатни начинания за добруването на гражданите на общината!

Павел Гуджеров

Кмет на Община Раковски