Променен е начинът за обслужване на гражданите, чакащи за регистрация на моторни превозни средства

Въведени са редица правила с цел подобряване дейността на сектор “Пътна полиция” в Пловдив За подобряване качеството на административните услуги в сектор “Пътна полиция” и предотвратяване на възможни злоупотреби, свързани с регистрацията на автомобили, са предприети редица действия от страна на ръководството на ОДМВР – Пловдив. Променен е начинът за обслужване на гражданите, чакащи за регистрация на моторни превозни средства. Прекратена е практиката едно лице да прави регистрация на повече от един автомобил. Заявлението за регистрация се издава, след като водачът се яви с конкретния автомобил пред самото гише за регистрация, като е въведен един вход и един изход за преминаване. С оглед избягване на предварително обособяващи се опашки пред сградата на сектора, от началото на декември 2016 г. бе въведено ограничение в часовия диапазон между 17 часа и 6 часа за паркиране на моторни превозни на ул. “Напредък” в Пловдив. При констатирани нарушения на указателните знаци, автомобилите се репатрират от служители на ОП “Паркиране и репатриране”, а на водачите се налагат санкции по Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив и по ЗДвП. Освен това дежурните служители извършват денонощен контрол и периодично пропускат в двора чакащите автомобили. В рамките на работния ден, всички чакащи автомобили биват регистрирани. ОДМВР – Пловдив апелира гражданите да не се доверяват на лица, предлагащи срещу заплащане да пазят ред или да посредничат за ускоряване на услугите по регистрация на МПС. Създадена е организация и се проверява всеки сигнал за неправомерни действия и закононарушения, свързани с дейността на сектор “Пътна полиция”.